Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Stanisław Sedlaczek

31.1.1892 - 3.8.1941

Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek (1892–1941)

dr Wojciech Muszyński

Należał do pokolenia przełomu, które podczas I wojny światowej z bronią w ręku walczyło o niepodległość Polski, a w dwudziestoleciu międzywojennym tworzyło zręby jej niepodległego bytu. Wybitny pedagog, instruktor harcerski, miał najwyższy...

Stanisław Sedlaczek - Życie i dzieło

hm Witold Sawicki

Dnia 3-go sierpnia 1941 roku umierał w Oświęcimiu Stanisław Sedlaczek. Zbir niemiecki zadając mu śmierć, nie zdawał sobie sprawy, jak ciężki cios wymierzył polskiemu społeczeństwu i polskiej myśli wychowawczej. Poległ człowiek w kwiecie...

Miejsca pamięci

Tablica pamiątkowa hm RP Stanisława Sedlaczka i HP

Warszawa, ul. Zagórna 5 (Powiśle), kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Autor Stanisław Sedlaczek:

Harcerstwo a wychowanie religijne

hm RP Stanisław Sedlaczek

Tekst referatu wygłoszonego na Konferencji Starszyzny w Buczaczu w 1930 roku.

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.