Harcerstwo Polskie - Hufce Polskie

Witold Sawicki

13.2.1904 - 13.5.1973

hm Witold Sawicki

Krzysztof Eychler

Autor Witold Sawicki:

Historia Harcerstwa Polskiego

hm Witold Sawicki

Stanisław Sedlaczek - Życie i dzieło

hm Witold Sawicki

Dnia 3-go sierpnia 1941 roku umierał w Oświęcimiu Stanisław Sedlaczek. Zbir niemiecki zadając mu śmierć, nie zdawał sobie sprawy, jak ciężki cios wymierzył polskiemu społeczeństwu i polskiej myśli wychowawczej. Poległ człowiek w kwiecie...

Sprawozdanie Naczelnictwa Harcerstwa Polskiego za okres 1 X 1939 - 1 V 1944

hm Witold Sawicki

Harcerstwo Polskie, które stanowi katolicką i narodową gałąź ruchu harcerskiego w Polsce, rozpoczęło swoją działalność bezpośrednio po kapitulacji Warszawy w roku 1939. Na jego czele stanął jeden z twórców Harcerstwa w Polsce, długoletni...

Ruch Harcerski pod okupacją niemiecką

hm Witold Sawicki

Pod okupacją niemiecką Ruch Harcerski, utrzymując jedność ideową (wspólne Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie) prowadził prace w ramach kilku organizacji, p.n. "Szare Szeregi", "Harcerstwo Polskie" (krypt. "Hufce Polskie"), "Wigry" - działające...

Modlitwa HP

Boże Ojców naszych, błogosław Ojczyźnie naszej. Błagamy Ciebie przez Chrystusa i Matkę Najświętszą, szczególną Patronkę naszą, daj Narodowi Polskiemu co rychlej zwycięstwo, a nam przebacz grzechy nasze i daj łaskę współdziałania w budowaniu Polski Chrystusowej. Błogosław Boże wszystkim siostrom i braciom naszym. Tych, którzy polegli lub zmarli dla Ciebie i Polski przyjm do Swej Chwały i usłysz ich prośby za nami, a w szczególności za Druha Stanisława Sedlaczka. Strzeż od złego tych, którymi kierujemy, tych zaś, którzy nami kierują i rządzą, wspieraj w sprawach doczesnych, chroń ich w złej przygodzie, a nade wszystko daj im łaskę Twą potrzebną do zbawienia własnego i doprowadzenia nas, tu na ziemi, ku Wielkiej Polsce, a poprzez Polskę Chrystusową, ku Tobie w wieczności. Amen.